Usługi Podnośnikowe

Wynajem Podnośnika Koszowego

Nasze podnośniki koszowe to profesjonalne maszyny, które nie tylko przyspieszają pracę i gwarantują bezpieczeństwo - to przede wszystkim urządzenia nowoczesne, którymi sterują doświadczeni i przeszkoleni operatorzy. Z tego względu zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu zwyżek i podnośników koszowych, które są idealnym partnerem do prac wysokościowych. Gwarantujemy najlepszy sprzęt i atrakcyjne ceny.

Konkurencyjne ceny
Krótkie Terminy
Doświadczony operator
Szybki dojazd
Stała współpraca

Aktualnie posiadamy w ofercie wynajmu podnośnik teleskopowy LT-62-NE na podwoziu Iveco.

 
 
Wysokość robocza
21,01 m
Wysokość do spodu platformy
19,48 m
Zasięg poziomy (przy 120 kg)
11.00 m
Wysokość jazdy w pozycji złożonej
3,63 m
Pojemność platformy
200 kg
Obrót platformy
360º

Usługi w ramach wynajmu podnośnika:

Podstawowe warunki wynajmu:

1. Na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca pracy oraz posiadanie wszelkich pozwoleń na wykonywanie prac w danym miejscu (np. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego).

2. W przypadku realizacji prac związanych z ryzykiem zabrudzenia lub uszkodzenia podnośnika, Klient ma obowiązek zabezpieczyć newralgiczne elementy podnośnika, a w razie wyrządzenia szkody – pokryć koszty czyszczenia lub naprawy.

3. Jeśli parametry techniczne podnośnika (podane w specyfikacji) okażą się niewystarczające do wykonania zaplanowanych prac lub miejsce wykonywania prac nie będzie odpowiednio zabezpieczone bądź będzie niedostępne lub usługa nie będzie się mogła odbyć z innych powodów leżących po stronie Zamawiającego i Zamawiający zrezygnuje z usługi po podstawieniu podnośnika na miejsce, zobowiązany jest do zapłaty za dojazd + 2 godziny pracy zgodnie z ustaleniami.


 

Najczęstsze pytania odnośnie Wynajmu

Standardowa oferta firmy nie daje takiej możliwości. Opłata za wynajem podnośnika koszowego zawiera koszt wynagrodzenia operatora. We wszystkich etapach realizacji zlecenia uczestniczy nasz operator, począwszy od dostarczenia podnośnika do Klienta, poprzez obsługę kosza z załogą, a na powrocie do bazy skończywszy. Opcja wynajmu podnośnika bez operatora istnieje jedynie w przypadku współpracy długoterminowej, zdefiniowanej na drodze indywidualnych ustaleń między stronami.

Podnośnik koszowy posiada dwa panele sterujące: panel dolnego sterowania umieszczony na pojeździe oraz panel sterowniczy w koszu. Do ich obsługi należy posiadać Uprawnienia Dozoru Technicznego (UDT) w kategorii I P (1 P). Są to uprawnienia na tzw. podesty ruchome, do których zaliczamy podesty przejezdne (np. podnośniki nożycowe), przewoźne (np. ciągnięte za samochodem) i samojezdne (montowane na samochodzie – jak podnośniki koszowe). Urządzenie przechodzi ponadto co roku badanie techniczne o czym informuje naklejka dozoru technicznego na pojeździe oraz wpis w książeczce rewizyjnej przy operatorze. Osoba w koszu, którym steruje uprawniony operator, nie musi posiadać w/w uprawnień.

Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy podnośnika. (minimum 2 godziny) Zamawiając usługę należy podać, na ile godzin zamawiana jest zwyżka. Jeżeli zajdzie taka konieczność, istnieje możliwość przedłużenia wynajmu w trakcie trwania usługi o jedną dodatkową godzinę w stosunku do czasu zadeklarowanego podczas składania zamówienia. Ewentualne dalsze przedłużenie wynajmu o kolejne godziny, możliwe będzie wyłącznie w przypadku wolnego grafiku operatora.

Za bezpieczeństwo osób w koszu jak i osób trzecich, podczas korzystania z podnośnika koszowego, odpowiadają zarówno osoby w koszu jak i jego operator. Operator powinien ustawić i zabezpieczyć podnośnik koszowy na odpowiednim podłożu oraz sterować koszem w granicach bezpiecznych wysięgów, uwzględniając wszelkie parametry techniczne podnośnika oraz warunki zewnętrzne. Z kolei załoga kosza powinna posiadać środki ochrony indywidualnej (kask, lina / szelki bezpieczeństwa), szkolenia BHP oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Załoga kosza, przed rozpoczęciem pracy, podpisuje oświadczenie o posiadaniu wyżej wymienionych.

Standardowy harmonogram pracy obsługi podnośnika koszowego to dni powszednie w godzinach 7:00-18:00. Wynajem podnośnika w weekend lub w godzinach nocnych prosimy ustalać z kilkudniowym wyprzedzeniem celem naniesienia odpowiednich zmian w grafiku operatora.

Potrzebujesz więcej informacji?